מה ברצונך לתרום?

סעודות ערב ומוצאי יום כיפור

90 ₪

סעודה בחול המועד סוכות

40 ₪

סעודת חג הסוכות / שמחת תורה

90 ₪

כל סעודות חג הסוכות ושמחת תורה

480 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

31 ₪

סעודות שבת לילד רעב

80 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

153 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

226 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪