מה ברצונך לתרום?

סעודת ליל הסדר

110 ₪

סעודות חג הפסח

170 ₪

סעודות לכל ימי חג הפסח

720 ₪

שולחן ליל הסדר בחדר האוכל

900 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

31 ₪

סעודות שבת לילד רעב

80 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

226 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪