ארוחות למשפחה ביום בחנוכה

180 ₪

ארוחות לנזקק לכל ימי החנוכה

320 ₪

ארוחות למשפחה לשבת החנוכה

480 ₪

ארוחות למשפחה לכל ימי החנוכה

1620 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

31 ₪

סעודות שבת לילד רעב

80 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

226 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪