תרומות לחגים הבעל"ט

סעודת ר"ה לנזקק

200 ₪

ערב ומוצאי יו"כ לנזקק

110 ₪

חג הסוכות לנזקק

560 ₪

סעודת חוה"מ לנזקק

50 ₪

כל חודש תשרי לנזקק

1200 ₪

סעודת ר"ה למשפחה

1200 ₪

ערב ומוצאי יו"כ למשפחה

660 ₪

חג הסוכות למשפחה

2880 ₪

סעודת חוה"מ למשפחה

300 ₪

כל חודש תשרי למשפחה

7200 ₪

תרומות לחגים הבעל"ט

סעודת ר"ה לנזקק

200 ₪

ערב ומוצאי יו"כ לנזקק

110 ₪

חג הסוכות לנזקק

560 ₪

סעודת חוה"מ לנזקק

50 ₪

כל חודש תשרי לנזקק

1200 ₪

סעודת ר"ה למשפחה

1200 ₪

ערב ומוצאי יו"כ למשפחה

660 ₪

חג הסוכות למשפחה

2880 ₪

סעודת חוה"מ למשפחה

300 ₪

כל חודש תשרי למשפחה

7200 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

31 ₪

סעודות שבת לילד רעב

80 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

226 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪

סעודת עניים

310 ₪