כל ארוחות חג הפסח לקשיש בודד

170 ₪

כל ארוחות חג הפסח לקשיש בודד

550 ₪

ליל הסדר למשפחה נזקקת

880 ₪

סעודות חג ראשון למשפחה נזקקת

1,700 ₪

כל ארוחות חג הפסח למשפחה נזקקת

3,480 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

31 ₪

סעודות שבת לילד רעב

80 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

226 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪