תרומות לחנוכה תשפ"ב

ארוחה בחנוכה לילד​

40 ₪

סעודות שבת חנוכה לילד​

90 ₪

ארוחות ל-8 ימי החנוכה לילד​

320 ₪

סעודות שבת חנוכה למשפחה​

480 ₪

ארוחות ל-8 ימי החנוכה למשפחה​

1920 ₪

תרומות לחנוכה תשפ"ב

ארוחה בחנוכה לילד

40 ₪

סעודות שבת חנוכה לילד​​

90 ₪​

ארוחות ל-8 ימי החנוכה לילד

320 ₪

סעודות שבת חנוכה למשפחה

480 ₪​

ארוחות ל-8 ימי החנוכה למשפחה​

1920 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

31 ₪

סעודות שבת לילד רעב

80 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

226 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪

סעודת עניים

310 ₪