סעודת חג הסוכות לאדם

180 ₪

כל סעודות חג הסוכות לאדם

480 ₪

כל סעודות חג הסוכות למשפחה

2,880 ₪

ארוחה חמה
לילד רעב

31 ₪

סעודות שבת לילד רעב

80 ₪

ארוחה חמה
למשפחה רעבה

180 ₪

ארוחה לשבוע
לילד רעב

226 ₪

סעודות שבת למשפחה רעבה

480 ₪

ארוחות לחודש
לילד רעב

975 ₪