כתובת לתרומות

בני ברק: ת.ד 392
רעננה: ת.ד 957

טלפון

03-5796501

פקס

03-5703275

אימל

info@bhi.org.il