אפשרות לתרומה דרך הבנקים

בנק פאג"י בני ברק

בנק 52
סניף 183
חשבון 409-687324

בנק הדואר

בנק 09
חשבון 4837221

בנק מזרחי רעננה

בנק 20
סניף 423
חשבון 607726